Markkinatutkimukset ja kyselyt

Soittaminen on tehokkain tapa saada vastauksia markkinatutkimukseen tai asiakastyytyväisyyskyselyyn.

Kyselyt ovat yksinkertaisia ja nopeasti toteutettavia tiedusteluita markkinoilla olevaan ajankohtaiseen tietoon. Tätä tietoa hyödyntämällä voimme kohdentaa erilaisia kampanjoita tai saada vastauksia esimerkiksi hinnoittelukyselyyn.

Markkinatutkimukset taas ovat todellisia tutkimuksia, joissa tarkastellaan vallitsevia olosuhteita, tilanteita lähestyen asiaa tutkimuksen menetelmin.

Markkinatutkimukset ovat usein laajoja ja ne jaksottuvat ajallisesti pidemmille aikaväleille kuin nopeat kyselyt.

Sekä tutkimuksille että kyselyille on paikkansa ja aikansa. Autamme mielellämme teitä selvittämään todellisen tarpeenne ja tarjoamme teille sopivaa ratkaisua.

 

Haluatko kuulla lisää?